klient korporacyjnydzięki pulsstory:

efektywnie zarządza
benefitami
oszczędza
czas i pieniądze
pozyskuje dodatkowe
informacje

w jaki sposób?

świadome zarządzanie benefitami

Oferowanie pracownikom, współpracownikom czy usługobiorcom dodatkowych bonusów, np. programów sportowych, wiąże ich emocjonalnie z firmą i buduje lojalność. Ale zadziała to tylko wtedy, gdy te propozycje są dla nich atrakcyjne. Warto znaleźć narzędzie, które to zapewnią.

  • Społeczność

W portalu każda firma może utworzyć własną społeczność, która zrzeszy wszystkich pracowników w obrębie jednego wirtualnego klubu. W tymże klubie można tworzyć własne konkursy, akcje oraz cele, sprawdzać statystyki, aktualności.
Klubową społeczność tworzą wszystkie osoby związane z firmą – niezależnie od zajmowanego stanowiska czy statusu: pracownicy, współpracownicy, nawet zarząd. Pozwala to na lepszą integrację i współdziałanie zespołu. Rozgrywane w ramach społeczności konkursy rozwijają umiejętności pracy w zespole ale także wyłaniają liderów. Wspólne akcje, jak zbieranie uderzeń serca na cele charytatywne, poprawiają samoocenę pracowników. Wspólne cele wzmacniają więzi i budują motywację do wspólnej aktywności sportowej.

  • Branding

Akcje charytatywne wspierane w ramach wyznaczanych celów – tworzą pozytywny wizerunek firmy, budują markę „przyjaznej firmy” oraz wzmacniają zaufanie kontrahentów.
Każdy post, umieszczany na portalach społecznościowych w ramach klubu firmowego przez jego członków, jest opatrzony logotypem firmy, promując ją w pozytywny i atrakcyjny sposób.

  • Feedback

Aktualności widoczne na tablicy klubowej – dają jasny przekaz, jakie akcje i konkursy spotykają się z zainteresowaniem pracowników, co ich motywuje i aktywizuje.
Statystyki – pomagają trenującym poprawiać swoje wyniki, ale są także wyśmienitym narzędziem dla pracodawcy – dającym obraz z jakim odzewem spotkały się zaoferowane benefity. To jasna, klarowna informacja, w co warto inwestować, a co lepiej zmienić.

oszczędności środków

Lokowanie środków w pewnych inwestycjach zawsze generuje zyski.

Pewność trafiania z ofertą do właściwego odbiorcy nie tylko gwarantuje zyski, ale przede wszystkim eliminuje straty związane z rozpoznawaniem rynku.

Portal eliminuje ryzyko nietrafionych działań. Co więcej, proponowane rozwiązania wspierają cele, jakie mają być osiągnięte.

Przykładowe rozwiązania:

  • aktualne listy uczestników i informacje o trenujących pracownikach
  • gotowe szablony ankiet zapewniające informację zwrotną
  • tablica z firmowymi newsami na głównym widoku użytkowników
dodatkowe informacje

Firmy ubezpieczeniowe mają możliwość zaoferowania lepszej i tańszej oferty osobom podejmującym systematyczną aktywność fizyczną.

Portal może zaoferować – w celach weryfikacyjnych – spersonalizowany wgląd do profilu użytkownika, dając solidną podstawę do przedstawienia takiej oferty.

Dodatkowo, ubezpieczyciel może otrzymać dostęp do puli potencjalnych klientów specjalistycznych polis.